Current Status
Not Enrolled
Price
99,00 zł
Get Started

Ten kurs zawiera nagranie wykładu r. pr. Tomasz Ryżka, który został wygłoszony podczas konferencji online “Efektywna Praktyka Weterynaryjna”, 2 lipca 2021.

Długość nagrania: 51:50

Nagranie zawiera wykład i sesję Q&A.

Dodatkowo – skrypt PDF z prezentacji!

Dowiesz się:

  • Tworzenie i organizacja zakładów leczniczych dla zwierząt.
  • Podstawowe formy zatrudnienia w ramach prowadzonego zakładu leczniczego dla zwierząt.
  • Interes prawny pracodawcy a ochrona praw pracowniczych.
  • Sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych.
  • Zabezpieczenie majątku pracodawcy a ograniczenie odpowiedzialności pracownika.